XVII edycja konkursu „Młody Innowator 2023/2024”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, organizuje pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Patroni i współorganizatorzy: Towarzystwo Kultury i Historii Techniki oraz  Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), ponadpodstawowych (liceów i techników).

Cel: wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.

Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.
Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy wynalazków „IWIS”.

 

TERMIN I ADRES DO NADSYŁANIA PRAC:

Proszę o dostarczenie, za pośrednictwem poczty polskiej bądź osobiście, pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym z dopiskiem „Młody Innowator” do Krakowskiej Rady FSNT NOT do 1 marca 2024 r.
Adres: ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków (piętro 3,5, pok. 22).

Informacji w sprawie konkursu znajdą Państwo w:

  1. Regulaminie konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.
  2. Informacji o konkursie dla szkół 2023 2024.
  3. Stronie internetowej FSNT NOT
  4. Biurze Krakowskiej Rady FSNT NOT