5 maja 2017

Zarząd Krakowskiej Rady

Zarząd Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w kadencji 2017 – 2020

Prezes Zarządu
Andrzej M. Kucharski
,  e-mail: andrzej.m.kucharski@gmail.com
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Bałda, e-mail: grzegorz.balda@biprostal.com.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH)

Wiceprezes Zarządu
Mieszko Lambor
, e-mail: mieszko@lambor.com.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)

Sekretarz Zarządu
Wiesław Mierzowski
, e-mail: mierzowski@orange.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH)

Członkowie
Maria Zastawny
, e-mail: izba@sep.krakow.pl
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

Zbigniew Kot, e-mail: zbigniewkot@op.pl
Stowarzyszenie Inżynierów  i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)

Andrzej Wiązek, e-mail:  anwiazek@wp.pl
Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca
Lidia Żakowska
, e-mail: lzakowsk@pk.edu.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP)

Sekretarz
Stanisław Nagięć

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)

Członkowie
Jerzy Marcinek

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)

Krzysztof Zięba, e-mail: krzysztof_zieba@o2.pl
Stowarzyszenie Elektryków Polskich  – O/Nowa Huta (SEP O/N. H.)

Marian Augustyn, e-mail: marian.augustyn@interia.pl
Stowarzyszenie Elektryków Polskich  – O/Kraków (SEP)