5 maja 2017

Zarząd Krakowskiej Rady

Zarząd Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w kadencji 2021 – 2025

Prezes Zarządu
Andrzej M. Kucharski

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Bałda
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH)

Wiceprezes Zarządu
Mieszko Lambor

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)

Sekretarz Zarządu
Katarzyna Strzałka-Gołuszka
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

Członkowie
Maria Zastawny

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

Ryszard Grochowski
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

Marek Siara
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca
Lidia Żakowska

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP)

Członkowie

Elżbieta Biel
Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP)

Krzysztof Zięba
Stowarzyszenie Elektryków Polskich  – O/Nowa Huta (SEP O/N. H.)

Marian Augustyn
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – O/Kraków (SITP)