50 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce

Terminy Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce w roku szkolnym 2023/2024

Zawody I stopnia – 20.10.2023

Zawody II stopnia – 4.01.2024

Zawody III stopnia – 6.04.2024

INFORMACJE NA STRONIE KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE

 

Termin zgłoszeń do 29.09.2023. r

Informacje ogólne dotyczące przebiegu (z regulaminu):

– Zawody I stopnia (etap szkolny) polegają na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu 3 spośród 4 zadań. Przeznacza się na to łącznie 90 minut. Maksymalna punktacja za pytanie testowe wynosi 0 lub 1 punkt, a za zadanie 0 lub 5 punktów. W stosunku do ostatnich lat KG wprowadził zmiany w zawodach I stopnia. Należy rozwiązać 3 spośród 4 zadań. Wcześniej było 3 spośród 6.

Konta Komisji szkolnych będą czynne od 6.10.2023 r.

Rejestracja uczestników (uczniów) od 6.10.2023 r. do 17.10.2023 do godz. 23.59.

Zgoda rodzica do pobrania poniżej w załącznikach. Proszę o przesłanie skanu podpisanych zgód do 18.10.2023 r. do biura Krakowskiej Rady FSNT NOT.

Przebieg etapu szkolnego:

Zawody I stopnia (szkolne) OWT-IWE odbędą się 20 października 2023 r. (piątek). Platforma konkursowa będzie czynna w godzinach od 09:00 do 11.30, w tym czas przeznaczony na rozwiązywanie testu i zadań  to 90 min.
Od godziny 9:00 do 9:59 uczestnicy będą musieli się  zalogować. Czas rozwiązywania testów i zadań liczony jest od zatwierdzenia kodu aktywacyjnego i od tego momentu uczestnik ma dokładnie tyle czasu ile jest określone w Regulaminie tj. 90 minut.
Po upływie tego czasu system zablokuje możliwość odpowiadania na pytania i rozwiązywania zadań.

 

……………………………………………………………………………………………………………………..
Zawody II stopnia polegają na rozwiązaniu 2 spośród 3 zadań. Czas na rozwiązanie 2 zadań wynosi 2,5 h. Możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt (50 pkt za każde zadanie). W zawodach II stopnia nie ma zmian. Jedynie to że nie ma podziału na grupy.

Patronat Honorowy nad etapem okręgowym 50 Olimpiady Wiedzy Technicznej objął Pan Witold Kozłowski Marszałek Małopolski.

Olimpiada Wiedzy Technicznej cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży. Do tegorocznego etapu okręgowego zakwalifikowało się 18 uczniów szkół średnich
z naszego rejonu, co daje nam II miejsce w całej Polsce wśród innych Federacji.

Zakwalifikowani uczniowie do II etapu z poszczególnych szkół:

 • Zespół Szkół Łączności (3 uczniów),
 • Zespół Szkół Energetycznych przy ul. Loretańskiej w Krakowie (4 uczniów),
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (2 uczniów),
 • Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie (3 uczniów),
 • Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie (6 uczniów).

Zawody okręgowe 50 Olimpiady Wiedzy Technicznej odbędą się 4 stycznia 2024 r. w godz. 9:00 – 13:00 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Zawody III stopnia polegają na rozwiązaniu 1 spośród 2 zadań oraz rozwiązaniu problemu technicznego. Na rozwiązanie 1 spośród 2 zadań – 1,5 godz. Na rozwiązanie problemu technicznego – 2 godz. Możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi: za zadanie 50 punktów, za rozwiązanie problemu technicznego – 50 punktów. W zawodach III stopnia KG zmienił sposób oceny wcześniej było 40 za zadanie a 60 za problem techniczny. Teraz jest 50 za zadanie i 50 za problem. I oczywiście nie ma grup.

 

W załączeniu:

Zgłoszenia:

 1. Pismo OWT-IWE
 2. Regulamin OWT-IWE wraz z Porgramem
 3. Plakat Olimpiada Wiedzy Technicznej – IWE 2023 2024
 4. Formularz zgłoszeniowy

Etap szkolny:

 1. Instrukcja przebiegu zawodów I stopnia 50 OWT-IWE dla Komisji Szkolnej
 2. Zał. Instrukcja dla ucznia 50 OWT-IWE
 3. Zgoda rodzica i obowiązek informacyjny oraz zgoda na przesyłanie informacji 50 OWT-IWE
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych przeznaczone dla Uczestników
 5. Regulamin Platformy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną L OWT-IWE
 6. Polityka-prywatnosci
 7. Polityka-cookies