5 maja 2017

Komisja Historyczna

Założenia organizacyjne Komisji Historycznej powstałej
przy Krakowskiej Radzie FSNT NOT

Komisję Historyczną przy Krakowskiej Radzie utworzono przez analogię do Komisji działającej przy Zarządzie Głównym FSNT w celu utrwalania historii ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników w regionie krakowskim i szeroko pojętej Małopolsce.

Komisja gromadzi bieżące materiały, dotyczące zwłaszcza współdziałania oddziałów krakowskich stowarzyszeń branżowych, dążąc do opracowania historii ruchu stowarzyszeniowego w swoim regionie. Między innymi Sekcja Krakowska zajmuje się zbieraniem materiałów potwierdzających tezę, że w aktualnej sytuacji geopolitycznej kraju Region Krakowski można nazywać „Kolebką ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników na ziemiach polskich”.

W skład Komisji Historycznej wchodzą: Jerzy Banaś (PZITS), Jerzy Bąkowski (SITK), Stanisław Szafran (SITPNiG), Albin Wojnar (SITPNiG). Na przewodniczącego Komisji Historycznej powołany został Pan dr inż. Jerzy Banaś.

Pierwszym zadaniem komisji jest przygotowanie materiałów do organizacji wystawy z okazji Jubileuszu 140-lecia Ruchu Stowarzyszeniowego Inżynierów i Techników Krakowskich na ziemiach polskich, a także opracowanie biogramów wybitnych przedstawicieli małopolskiego świata technicznego z uwzględnieniem zasług na obszarze własnego regionu.