5 maja 2017

Stowarzyszenia sfederowane

Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne
sfederowane w Krakowskiej Radzie FSNT NOT

Niebieską czcionką wyróżniono linki do stron poszczególnych stowarzyszeń

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Stowarzyszenie Elektryków Polskich – O/Kraków
Stowarzyszenie Elektryków Polskich – O/Nowa Huta
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa – Zarząd Główny
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich – O/Kraków
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich – O/N. Huta
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich – Zarząd Główny
Stowarzyszenie Włókienników Polskich
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji