26 września 2017

Wystawa na Plantach

05 lipca 2017 r. o godz. 18:00 miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy plenerowej na Plantach Krakowskich, organizowanej przez Krakowską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną w ramach obchodów Jubileuszu 140-lecia działalności stowarzyszeniowej inżynierów na terenie Galicji oraz 110-lecia powstania Domu Technika – budynku, w którym mieści się siedziba KR FSNT NOT.

Wystawa mieści się na Plantach Krakowskich, na odcinku między ul. Szewską a Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego i obejmuje dwie główne części tematyczne.

Pierwsza z nich odnosi się do Jubileuszu 110-lecie Domu Technika i prezentuje historię budynku i jego twórców, sylwetki ówczesnych inżynierów wraz z ich dziełami materialnymi, w tym całe grono wybitnych architektów, działających w okresie powstania budynku.

Zwieńczeniem pierwszej części jest prezentacja prac konkursowych studentów PK, pokazujących możliwe kierunki przyszłej modernizacji budynku Domu Technika. Konkurs ten został zorganizowany we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej.

Druga część nawiązuje do Jubileuszu 140-lecia działalności stowarzyszeniowej i przedstawia sylwetki krakowskich inżynierów, działających na rzecz stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Zapomniane zostały całe rzesze polskich twórców zasłużonych zarówno dla gospodarki Polski wolnej, jak i Polski znajdującej się pod zaborami. Celem tej wystawy było wyeksponowanie zasłużonych osób na tyle, żeby uświadomić oglądającym, że jako nacja, mamy wielu wybitnych przedstawicieli.

Opiekę merytoryczną nad Wystawą sprawuje Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, pracujące pod dyrekcją historyka sztuki P. mgr Michała Niezabitowskiego, a kustoszem wystawy jest dr inż. arch. Robert Gaweł.

Do przygotowania wystawy włączyło się Krakowskie Towarzystwo Techniczne. Współpracują z nami także: Muzeum Historii Fotografii, Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Archiwum Narodowe.

Wystawa będzie otwarta do końca października, a już wkrótce zaprosimy Państwa na „Spacer po wystawie”, w czasie którego zaprezentowane zostaną wszystkie plansze wystawowe, a po nim odbędzie się poczęstunek w murach budynku Domu Technika, z udziałem Patronów Wystawy: tj. Patronów Honorowych (Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski, Prof. dr hab. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. dr hab. inż. Jan Kazior JM Rektor Politechniki Krakowskiej, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego, Prof. dr hab. Stanisław Tabisz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych, Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej), Patronów Artystycznych (Prof. Wincenty Kućma Artysta rzeźbiarz, grafik, Bogusław Nowak Dyrektor Opery Krakowskiej, Beata Rybotycka Artystka sceny polskiej, Jacek Wójcicki Artysta sceny polskiej, Jan Zych Artysta fotografik, Wanda Kucharska Artystka malarka), Komitetu Honorowego obchodów jubileuszowych pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka oraz licznych partnerów i sponsorów, którzy towarzyszą nam w tych obchodach. Za szatę graficzną całości wystawy odpowiada agencja reklamowa ArtProm.

Po uroczystości zaproszeni goście spotkali się w klubie Mercy Brown w murach Domu Technika, aby posłuchać wykładu prof. dr hab. Franciszka Ziejki oraz koncertu Ryszarda Styły przy poczęstunku przygotowanym przez restaurację „Smakołyki”. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć tutaj.

Galerię zdjęć z wystawy plenerowej można obejrzeć tutaj.

 

14 listopada 2017 r. o godz. 18:00 odbyło się uroczyste zakończenie Wystawy Jubileuszowej, zapoczątkowane krótkim spacerem po wystawie. Po spacerze udano się na poczęstunek do budynku NOT przy ul. Straszewskiego 28 w Krakowie – Domu Technika, gdzie można było posłuchać koncertu pianisty Łukasza Żelechowskiego oraz obejrzeć wystawę dzieł krakowskich artystów: grafik Anity Sikory oraz rzeźb Wiesława Domańskiego.

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć tutaj.

Media o wystawie: wyborcza.pl