Wyniki XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej

Lista Laureatów XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej jest dostępna pod linkiem:

https://owt.enot.pl/owt-aktualnosci/lista-laureatow-xlvii-oilimpiady-wiedzy-technicznej?department=owt