Wręczenie Dyplomów Laureatom i Finalistom XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej

21 czerwca 2021 w Krakowskim Domu Technika, odbyło się Spotkanie, podczas którego gościliśmy i uhonorowaliśmy Laureatów oraz Finalistów, a także ich opiekunów etapu ogólnopolskiego XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej z województwa małopolskiego.

W tym roku możemy pochwalić się 3 laureatami oraz 3 finalistami Olimpiady, co wskazuje na wysoki poziom nauki w naszym Województwie.

Podczas spotkania wszystkim uczestnikom XLVIII OWT oraz im Opiekunom zostały wręczone dyplomy oraz pamiątkowe statuetki.

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego, który udzielił Patronatu Honorowego nad wydarzeniem, dyplomy wręczył Pan Andrzej Bańka – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki.

W imieniu Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT statuetki wręczył Pan Andrzej M. Kucharski – Prezes Zarządu.

W imieniu Małopolskiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Technicznej pogratulował Przewodniczący Komitetu dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof. PK.

Podziękowania oraz gratulacje Laureatom i Finalistom zostały złożone także przez Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jerzego Sładka oraz Prodziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Bogdana Szybińskiego, a także Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Andrzeja Szaratę, którzy od kilku lat bardzo mocno wspierają zawodników z regionu małopolskiego oraz sprawują patronat nad tym wydarzeniem.

Patronat nad Olimpiadą objęły Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Fotorelacja z przebiegu wręczenia dyplomów: