Nowy Członek Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT – Kadencja 2021-2025

 

21 czerwca 2021 r. w Krakowskim Domu Technika na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów SNT do Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, wybrano nowego członka Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT Pana dr inż. Marka Siarę.

Pan dr inż. Marek Siara, reprezentujący Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), a od 2021 r. jako Członek Honorowy SITP, od lat współpracuje i wspiera Krakowską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Jako rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracował m.in. Ekspertyzę techniczną w zakresie przepisów techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych, dotyczącą przebudowy i rozbudowy budynku Krakowskiego Domu Technika.