Warsztaty dla Młodej Kadry Inżynieryjnej 2023

Warsztaty dla wszystkich!

 

Warsztaty tradycyjnie odbędą się w Krakowskim „Domu Technika” przy ul. Straszewskiego 28.

Zgodnie z naszą intencją spotkania te mają służyć studentom uczelni technicznych, młodym inżynierom, rozpoczynającym swoją karierę zawodową, posiadającym lub przygotowującym się do zdobycia uprawnień budowlanych, którzy są chętni do dalszego zgłębiania praktycznych zagadnień inżynierskich.

Spotkania poprowadzą doświadczeni i praktykujący w swoim zawodzie inżynierowie, w tym rzeczoznawcy, w oparciu o Ich własne opinie i ekspertyzy techniczne, którzy mają chęć podzielić się swoimi zawodowymi doświadczeniami, wskazać poprawne rozwiązania problemów technicznych, a także przestrzec przed najczęstszymi błędami, popełnianymi zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji robót.

Warsztaty będą miały formę dyskusji, wspólnego dzielenia się doświadczeniami, z możliwością zadawania pytań na każdym etapie prezentacji, a nie jednostronnego wykładu.