Zebrane środki z koncertu plenerowego „Razem”

Zebrane środki z Koncertu plenerowego „Razem”, który odbył się 15 maja 2022 r. na dziedzińcu Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie był okazją do wsparcia najbardziej potrzebujących mieszkańców Ukrainy. 

Udało nam się wesprzeć Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny dla dzieci z wadą wzroku „Levenya”, poprzez zakupu zabawek sensorycznych, które wspomogą rozwój podopiecznych.

Głównym celem Ośrodka jest stworzenie modelu wczesnej pomocy psychologicznej, medycznej i wychowawczej dzieciom oraz organizacja szkoleń i rehabilitacji dzieci głuchoniewidomych w placówkach edukacyjnych nowego typu. Ośrodek ten w czasie konfliktu boryka się z problemami w pozyskiwaniu podstawowych materiałów edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci. 

Zakupione zabawki sensoryczne dla Ośrodka Rehabilitacyjnego „Levenya” we Lwowie.

Wsparcie otrzymał także Buczyński Urząd Miasta. Dla jego mieszkańców zostały zakupione produkty spożywcze jak i higieniczne dla dzieci i dorosłych.

Bucza jest jednym z najbardziej poszkodowanych miast z tytułu prowadzonych działań wojennych. Prawie całkowicie zniszczono infrastrukturę: brakuje gazu, prądu, ciepła, łączności mobilnej i Internetu, zostały zniszczone i rozkradzione obiekty struktury socjalnej, w tym oświaty i medycyny. 

Zakupione produkty spożywcze i higieniczne dla mieszkańców miasta Bucza

Maltańska Służba Medyczna oddziału Krzeszowice w sposób bezinteresowny umożliwiła nam transport zakupionego towaru na terytorium Ukrainy. 

Wsparcie dla osób będących w potrzebie to realizacja motta Zakonu Maltańskiego – „Tuitio fidei et obsequium pauperum” Obrona Wiary i pomoc potrzebującym. 

Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna, która w latach 2015 – 2018 realizowała projekt „Rozwój systemu ratownictwa ochotniczego w Ukrainie” i czynnie szkoliła ukraiński personel ratowniczy, zakładała struktury wolontariatu maltańskiego, niejako naturalnie rozpoczęła działalność pomocową po wybuchy konfliktu. Oddział Krzeszowice zorganizował od pierwszy transport już w tydzień po wybuchu wojny i nadal  realizuje transporty z pomocą humanitarną do Ukrainy. Uwagę należy zwrócić, że ich pomoc dociera w sposób bezpośredni jak i poprzez lokalne struktury, do najdalszych miejsc ogarniętych konfliktem, w tym w rejony prowadzonych walk. 

Pragniemy serdecznie podziękować Maltańskiej Służbie Medycznej za ich serce i odwagę.

Bartosz Pogan i Ada Pogan z Maltańskiej Służby Medycznej oddział Krzeszowice.