Uroczyste Zamknięcie Wystawy „Krakowscy Inżynierowie Okresu Wyzwolenia”

Dnia 04 grudnia 2018 r. o godz. 18:00 w Krakowskim Domu Technika odbyło się uroczyste zamknięcie Wystawy „Krakowscy Inżynierowie Okresu Wyzwolenia”.

Podczas uroczystości wręczyliśmy statuetki Krakowskiej Rady FSNT NOT Partnerom Wspierającym: Panu Markowi Tomczykowi – współwłaścicielowi firmy „MiR Catering s.c.” oraz Panu Tomaszowi Greniowi – właścicielowi firmy „Nieruchomości Zarządzanie i Administrowanie Tomasz Greń”.

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Administracji Samorządowej, przedstawiciele wyższych uczelni technicznych, przedstawiciele krakowskich oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, a także Współorganizatorzy i Partnerzy Merytoryczni Wystawy.

Wystawa pn. „Krakowscy Inżynierowie Okresu Wyzwolenia” została zorganizowana przez Krakowską Radę FSNT NOT  i została ona objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Wystawa została otwarta 20 czerwca 2018 roku na placu o. Adama Studzińskiego przez Wiceprezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela. 15 lipca została przeniesiona na Bulwar Czerwieński, gdzie była eksponowana do 19 listopada.

Na planszach można było podziwiać postaci ze środowisk naukowo – technicznych, działających w okresie odbudowy Polski – sylwetki wybitnych inżynierów m.in. Izydora Stella Sawickiego – konstruktora i znawcy konstrukcji betonowych i żelbetowych, Andrzeja Pszenickiego – autora projektu mostu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie, a także Jana Szczepanika, wynalazcy nazywanego „polskim Edisonem”.

Wystawa przybliżyła także historie krakowskich przedsiębiorstw, które w tamtym okresie odegrały dużą rolę w kształtowaniu gospodarki, a których sukcesorami są obecne Przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą komunalną i komunikacyjną Krakowa. Na wystawie zaprezentowano historię Elektrowni Miejskiej, Gazowni, Wodociągów Miasta Krakowa z zasłużoną postacią inżyniera Romana Ingardena w dziedzinie budownictwa wodnego oraz rozwój transportu publicznego.

Obecnie inżynierów budownictwa w naszym rejonie zrzesza Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, która swoją działalnością wspiera rozwój i podnosi kwalifikacje swoich członków, a także ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami naukowo – technicznymi i samorządami zawodowymi.

Nad realizacją graficzną i logistyczną wystawy czuwał Partner Wspierający NOT – Agencja Reklamowa „ArtProm”.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!