XLVIII Eliminacje Olimpiady Wiedzy Technicznej – Etap Okręgowy

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest organizowana dla uczniów szkół ponadpodstawowych a jej celem jest rozwijanie wśród uczestników zainteresowania nauką i techniką, rozszerzanie zakresu wiedzy i podnoszenie ich kompetencji oraz ujawniania predyspozycji w dziedzinie techniki, a także współpraca w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół średnich z nauczycielami akademickimi z wiodących krajowych uczelni technicznych.

Olimpiada Wiedzy Technicznej odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. i jest objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Zawody rozgrywane są w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno – budowlanej oraz elektryczno – elektronicznej i obejmują zagadnienia związane zarówno z przedmiotami podstawowymi, takimi jak matematyka, fizyka, chemia, jak również przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki i energetyki, elektroniki, automatyki oraz informatyki.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego oraz centralnego, a jej organizacją zajmuje się Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Technicznej w Warszawie w skład którego wchodzą 19 Komitetów Okręgowych OWT z siedzibami w miastach wojewódzkich.

Organizatorem XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej Etapu Okręgowego dla regionu małopolskiego jest:
we współpracy z

Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki, 

Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki,

Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie

Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział w Krakowie

oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa
oddziału małopolskiego.

 

 


 

 

Eliminacje etapu okręgowego rozpoczną się 4 stycznia 2022 roku o godzinie 9.30 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie.

W tym roku  do etapu okręgowego z naszego regionu zakwalifikowało się 33 uczestników z sześciu szkół:

Zespołu Szkół Łączności w Krakowie,

V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie,

Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie,

Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie,

I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu

oraz Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu.

 

Zawody zostały objęte Honorowym Patronatem Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego.

Patronami wydarzenia są:

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Sładek Dziekan Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,

Prof. Dr hab. inż. Andrzej Szarata Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,

mgr inż. Mirosław Boryczko Przewodniczący
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie,

Dr inż. Jan Strzałka Prezes Honorowy
Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału w Krakowie

oraz Dr inż. Maciej Gruszczyński Przewodniczący
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oddziału małopolskiego.

Patronat Medialny nad Olimpiadą obiło:  „Radio Kraków” S.A. oraz „TVP3 Kraków ” S.A.

Wszystkim naszym zawodnikom serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach oraz uzyskania tytułu laureata lub finalisty XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Regulamin 48 edycji OWT 2021 2022

Terminarz i Opis Zawodów – 48 edycji OWT 2021 2022

Inne artykuły dotyczące 48 Eliminacji Olimpiady Wiedzy Technicznej Etapu Okręgowego:
Radio Kraków
TVP3 Kraków
Facebook KR FSNT NOT