XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej – etap okręgowy

8 stycznia na AGH w budynku B1 odbył się, współorganizowany przez Krakowską Radę FSNT NOT, etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej. Wzięło w nim udział 33 uczniów z 6 małopolskich szkół: I LO w Olkuszu, LO Zakonu Pijarów w Krakowie, ZS Elektrycznych nr 1 w Krakowie, ZS Elektrycznych nr 2 w Krakowie, ZS Łączności w Krakowie, ZS nr 1 w Olkuszu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Wychowanków AGH oraz Stowarzyszenie Wychowanków PK.

Olimpiadę otworzyli prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Prorektor ds. Kształcenia AGH, prof. dr hab. inż. Ryszard Sroka – Dziekan Wydziału EAIiIB oraz mgr inż. Andrzej M. Kucharski – Prezes Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT. Uroczyste otwarcie poprowadził dr inż. Szczepan Moskwa – Prodziekan Wydziału EAIiIB ds. Studenckich i Ogólnych.
Uczestników powitali również: mgr inż. Mirosław Boryczko – Prezes MOIIB, mgr inż. Izabela Paluch – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK, prof. dr hab. inż. Piotr Czaja – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH oraz dr inż. Jan Strzałka – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Uczniowie rozwiązywali zadania w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział. Trzymamy kciuki, żeby uczestnicy przeszli do etapu ogólnopolskiego.

 

 

Zachęcamy do przeczytania artykułu Pana Janusza Kowalskiego na temat tegorocznej OWT na łamach „Przeglądu Technicznego”