Lista zakwalifikowanych na zawody III stopnia XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej

Lista zakwalifikowanych na zawody III stopnia XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej – decyzja Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej z dn. 11.02.2022 r.

Z etapu II XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej grupy mechaniczno-budowlanej zakwalifikowało się dwóch uczniów I Liceum Ogólnokształcącego  w Olkuszu oraz z grupy  elektryczno-elektronicznej dwóch uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych nr 1 w Krakowie i trzech uczniów Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.

Finalistą gratulujemy i życzymy sukcesów w ostatnim etapie!

LINK:
Lista zakwalifikowanych do III etapu XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej