FOTORELACJA Z INAUGURACJI 125-LECIA POLSKIEJ I KRAKOWSKIEJ RADIOLOGII

Dnia 8 listopada 2021 r. w Krakowskim Domu Technika, siedzibie Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, miała miejsce inauguracja obchodów 125-lecia Polskiej Radiologii, którym towarzyszyło otwarcie wystaw „125 lat Radiologii w Polsce/125 lat Radiologii w Krakowie” oraz „Świat w promieniach elektromagnetycznych” pokazującej eksponaty ze zbiorów prof. Andrzeja Urbanika.

Obchody zostały objęte honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora Jacka Popiela oraz Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum profesora Tomasza Grodzickiego.
Patronat medialny nad wystawą objęła Telewizja Polska „TVP3” i Radio Kraków.
Organizatorami obchodów jak i wystaw są Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, Katedra Radiologii oraz Katedra Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja PolradiologiaViva.
Partnerami wydarzenia zostali Miasto Kraków, „Siemens Healthineers Sp. z o.o.”, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Krakowie, Apart Residence Ariańska 16, „Lambor Sp. z o.o.” oraz „IMPOL Nova”.

Uroczystość  uświetnili swoją obecnością patroni honorowi, medialni, organizatorzy oraz partnerzy, a wśród nich V-ce Marszałek Województwa Małopolskiego P. Łukasza Smółka, Vice Prezydent Miasta Krakowa P. Andrzej Kulig, przedstawiciele „Siemens Healthcare Sp. z o.o.” P. Małgorzata Galik, P. Paweł Katarzyński, P. Justyna Gołda oraz P. Adam Rydlewski, V-ce Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa P. Stanisław Karczmarczyk, Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich P. Jan Strzałka, przedstawicielka „Apart Residence Ariańska 16” P. Henryka Borowczak, Właściciel „IMPOL Nova” P. Krzysztof Januszkiewicz, Właściciel firmy „Lambor Sp. z o.o.” P. Mieszko Lambor.
Wizerunki uwieczniał znany krakowski fotografik P. Jan Zych.

Mieliśmy zaszczyt gościć także przedstawicieli administracji Państwowej i samorządów, dyplomatów oraz osoby reprezentujące muzea.
Dziękujemy za przybycie b. sędziemu Trybunału Stanu P. mec. Kazimierzowi Barczykowi obecnie Przewodniczącemu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz P. Tomaszowi Barczykowi, Radnej Miasta Krakowa P. Annie Prokop-Staszeckiej, Kierownikowi Wydziału Promocji Miasta Krakowa P. Magdalenie Potoczny i Dyrektorowi Archiwum Narodowego w Krakowie P. Kamili Follprecht.
Zaszczytem było dla nas spotkanie z Konsul Honorową Republiki Malty w Krakowie P. Agnieszką Glorią Kamińską oraz b. Konsulem Honorowym Republiki Austrii P. Andrzejem Tombińskim.
Na inauguracji muzea reprezentowali Dyrektor ds. Zarządzania Muzeum Narodowego w Krakowie P. Wiesław Sawa oraz P. Andrzej Rajch i Dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie P. Piotr Gój.

Uniwersytet Jagielloński i towarzystwo medyczne reprezentowali Sekretarz Redakcji Galicyjskiej Gazety Lekarskiej P. Jolanta Hodor, Redaktor Naczelna Czasopisma „Alma Mater” Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie P. Rita Pagacz-Moczarska, przedstawicielka Muzeum Farmacji CMUJ P. Monika Urbanik.
Delegatem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie był dr Janusz Ligęza.
Miło było powitać na Inauguracji  Przewodniczącego Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego w Krakowie P. prof. Igora Gościńskiego.

Inauguracje 125-lecia Polskiej i Krakowskiej Radiologii uświetnili swoją obecnością także przedstawiciele uczelni technicznych, architekci, nadzór budowlany jak i Stowarzyszenia naukowo-techniczne.
Dziękujemy za przybycie Kierownikowi Katedry Fizyki Medycznej i Biofizyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie P. Magdalenie Szczerbowskiej-Boruchowskiej, profesor Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej P. Piotrowi Augustyniakowi, Dziekanowi Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie P. prof. Jerzemu Sładkowi, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu P. Gabrieli Przystał oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Krakowie P. Małgorzacie Boryczko, Przewodniczącej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych P. Małgorzacie Dumie-Michalik oraz P. Marii Dumie specjalistce do spraw Rozwoju Sieci Kanalizacyjnej w Biurze Rozwoju Systemów Sieciowych MPWiK S.A., V-ce Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa P. Markowi Siarze i  brygadierowi i Prezesowi Koła przy Komendzie Miejskiej Stowarzyszenia Inżynierów Techników Pożarnictwa  P. Damianowi Woszczynie, Przewodniczącemu Rady Małopolskiej Okręgowej Izy Architektów P. Markowi Tarko, Prezesowi „Mir Catering s.c.” P. Markowi Tomczykowi, Prezesowi Zarządu Tarnowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT P. Renacie Łabędź, a także Radczyni Prawnej P. Joannie Sikorze.

Dziękujemy za obecność i wsparcie Zarządowi Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, między innymi Vice prezesom Zarządu P. Grzegorzowi Bałdzie orasz P. Mieszko Lamborowi jak i P. Sekretarz Zarządu Katarzynie Strzałce-Gołuszce oraz Członkom Zarządu P. Marii Zastawny. Dziękujemy także Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej P. Lidii Żakowskiej.

Na wystawie „125–lecia Polskiej Radiologii” goście mieli możliwość oglądania zabytkowych eksponatów m.in.
– replikę zestawu, przy pomocy którego prof. Karol Olszewski, wykonał pierwsze polskie zdjęcia rentgenowskie (rekonstrukcja na podstawie oryginalnych rysunków);
– wyprodukowany przez „Zakład Elektromedyczny Zygmunt Skirucha” aparat rentgenowski;
– wyprodukowany w latach 30. XX w. przez firmę „Walkonowski” z Warszawy aparat Rentgenowski, który należał do dr Jana Bolta i jego syna Zbigniewa Bolta z Koszyc;
– wojskowy aparat rentgenowski firmy Picker (USA);
– ubiór ochronny dla operatorów aparatów rentgenowskich;
– stomatologiczny aparat rentgenowski wyprodukowany w latach 30. XX w. przez niemiecką firmę Sanitas;
– wydruk 3D aparatu do tomografii komputerowej,
– liczne plansze prezentujące dorobek i dziedziny, w których używany jest sprzęt radiologiczny, między innymi do badania mumii, w kryminalistyce, przemyśle i wielu innych dziedzinach życia codziennego.

Dodatkowo pasjonatów fotografii może zainteresować ciekawy zbiór sprzętu fotograficznego P. prof. Andrzeja Urbanika umieszczony w gablotach na I piętrze Domu Technika. Profesor udostępnił dla gości i przyszłych zwiedzających ponad 130 aparatów fotograficznych z różnych okresów ich produkcji.

Całej ekspozycji towarzyszy wystawa plansz pokazujących powstawanie i historię obiektów szpitalnych w dzielnicy Wesoła obejmującej między innymi rejon ul. Kopernika, w tym obiektów, które już zniknęły z mapy Krakowa jak i istniejących.

Po przywitaniu gości przez Prezesa Zarządu KR FSNT NOT P. Andrzeja M. Kucharskiego i Kierownika Katedry Radiologii w Krakowie P. prof. Andrzeja Urbanika oraz przemówieniach Prezydenta Miasta Krakowa P. Andrzeja Kuliga, V-ce Marszałka Województwa Małopolskiego P. Łukasza Smółki oraz Radnej Miasta Kraków P. Anny Prokop Staszeckiej, goście przeszli do sali na I piętrze, gdzie wykłady wygłosili prof. Andrzej Urbanik pt. „Początki radiologii polskiej i krakowskiej” oraz prof. Ryszard Gryglewski pt. „Szpital na Wesołej”.

Na ręce prof. A. Urbanika nadesłane zostały także adresy gratulacyjne od P. Prezes Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej Ewy Mankiewicz-Cudny, Dyrektora Muzeum Fotografii w Krakowie P. Marka Świcy oraz P. Marka Tarko Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Koniec obchodów uświetnili artyści: sopranistka P. Sylwia Frączek oraz tenor P. Jarosław Bielecki przy akompaniamencie P. Wioletty Fludy-Tkaczyk. Mogliśmy usłyszeć utwory:

 1. Czardasz Sylvii z operetki „Księżniczka Czardasza” I. Kálmán.
 2. Aria Tasilla „Graj cyganie” z operetki „Hrabina Marica” I. Kálmán.
 3. Duet „Dziewczęta z Barcelony” z operetki „Clivia” N. Dostal.
 4. Aria Giuditty „Kto me usta całuje ten śni” z operetki „Giuditta” F. Lehár.
 5. Aria Boniego „Tak całkiem bez dziewczątek” z operetki „Księżniczka Czardasza” I. Kálmán.
 6. Duet Sylvii i Edwina „Tłumy fraków” z operetki „Księżniczka Czardasza” I. Kálmán.
 7. Aria Elizy „Przetańczyć całą noc” z musicalu „My Fair Lady” F. Loewe.
 8. Kuplety Barinkaya „Wielka sława to żart” z operetki „Baron cygański” J. Strauss.
 9. Duet Sylvii i Edwina „Co się dzieje oszaleje” z operetki „Księżniczka Czardasza” I. Kálmán.
 10. Aria Lauretty „O mio babbino caro” z opery „Gianni Schicchi” G. Puccini.
 11. Pieśń neapolitańska „O sole mio” Eduardo di Capua.
 12. Duet „Time to say goodbye”.

Catering dla Gości przygotowała restauracja „Smakołyki” mieszcząca się w Domu Technika.

Dziękujemy wszystkim gościom jak i osobom zaangażowanym w organizację i przygotowanie wystawy.

Ekspozycja „125-lecia Polskiej Radiologii/125-lecia Krakowskiej Radiologii” oraz „Świat w promieniach elektromagnetycznych” czynna jest w budynku Domu Technika przy ul. Straszewskiego 28 (I i II piętro) do 16 grudnia 2021 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 (w weekend oraz dla grup po uprzednim umówieniu).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat inauguracji w poniższych artykułach:

 1. Wywiad z Panem Profesorem Andrzejem Urbanikiem – Radio Kraków
 2. Wywiad z Panem Prezydentem Andrzejem Kuligiem i prof. Andrzejem Urbanikiem – Miasto Kraków
 3. Informacje o wydarzeniu – Radio Kraków 
 4. Informacje o wydarzeniu – Telewizja Polska TVP3
 5. Informacje o wydarzeniu – Miasto Kraków
 6. Informacje o wydarzeniu – Kraków Culture 
 7. Informacje o wydarzeniu – Siemens Helathineers Sp. z o.o.

Zachęcamy do przejrzenia fotorelacji z wydarzenia w galerii znajdującej się poniżej:
Autor fotografii: Jan Zych / fotografik.