Fotorelacja z Eliminacji XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej Etapu Okręgowego 4 stycznia 2023 r.

4 stycznia 2023 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbyły się XLIX Eliminacje Olimpiady Wiedzy Technicznej etapu okręgowego.

Uroczyste rozpoczęcie Eliminacji Olimpiady Wiedzy Technicznej odbyło się o godz. 9:30 na auli Wydziału Mechanicznego. Mieliśmy zaszczyt gościć znamienite osoby, które zabrały głos oraz swoimi słowami dodały otuchy uczestnikom z sześciu szkół: Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie, Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu, Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach oraz Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie. Następnie zostały odczytane zasady przeprowadzenia zawodów.

Uroczyste otwarcie Eliminacji i przywitanie uczestników należało do dr hab. inż. Bogdana Szybińskiego, prof. PK, Prorektora Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz mgr inż. Beaty Kałkowskiej Dyrektor Biura Krakowskiej Rady FSNT NOT.

Przemówienia wygłosili:

– prof. dr inż. Stanisław Karczmarczyk – Wiceprzewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
– dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
– mgr inż. Maciej Burnus – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału w Krakowie,
– dr inż. Maciej Gruszczyński – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oddziału małopolskiego,
– mgr inż. Izabela Paluch – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej,
– prof. dr inż. Piotr Czaja, prof. AGH – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo Hutniczej.

Członkami Komisji zostali:
– dr hab. inż. Zbigniew Porada – Przewodniczący (w zastępstwie dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK)
– mgr inż. Katarzyna Strzałka-Gołuszka – Wiceprzewodnicząca,
– mgr inż. Beata Kałkowska – Sekretarz,
– mgr inż. Dominika Dziedzic – Członek.

Po uroczystym wstępie uczestnicy wraz z opiekunami przydzielonymi do grup (Członkowie Małopolskiej Komisji Wiedzy Technicznej), rozeszli się do kilku sal komputerowych. Od godz. 10:00 uczestnicy mogli logować się do platformy i rozpocząć pisanie Olimpiady.
Dla uczestników przygotowany był poczęstunek. Całość trwała do godziny 13:00.

Fotorelacja z otwarcia Olimpiady: