24 września 2018

Olimpiada Wiedzy Technicznej 2017/2018

05 stycznia 2018 r. w Krakowskim Domu Technika odbyła się  XLIV OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ w grupach: elektryczno – elektroniczna, oraz mechaniczno-budowlana. Głównym organizatorem wydarzenia była Krakowska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Patronami Honorowi Olimpiady byli: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej, agencja reklamowa ArtProm, natomiast patronat medialny pełnił „Przegląd Techniczny”.