1 kwietnia 2020

Olimpiad Wiedzy Technicznej 2019/2020

Szanowni Państwo,
informujemy, że na zdalnym posiedzeniu Zarządu Głównego FSNT NOT, organizatora Olimpiady, w dniu 31 marca 2020 r. zatwierdzony został aneks do regulaminu Olimpiady Wiedzy Technicznej, który publikujemy poniżej.
Lista finalistów Olimpiady zostanie opublikowana na stronie OWT najpóźniej do końca bieżącego tygodnia.