7 września 2018

Konkurs „Młody Innowator”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, organizuje pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Patroni i współorganizatorzy: Towarzystwo Kultury i Historii Techniki oraz  Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), ponadpodstawowych (liceów i techników).

Cel: wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.

Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.
Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.0

Uwaga! Termin nadsyłania prac do Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT NOT  do 1 marca 2024 r.

Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy wynalazków „IWIS”.

Informacji w sprawie konkursu znajdą Państwo w:

  1. Regulaminie konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.
  2. Informacji o konkursie dla szkół 2023 2024.
  3. Stronie internetowej FSNT NOT
  4. Biurze Krakowskiej Rady FSNT NOT