Wystawa

Trwają przygotowania do otwarcia plenerowej wystawy z okazji 140-lecia rozpoczęcia ruchu stowarzyszeniowego na terenie Galicji i Małopolski oraz 110-lecia oddania do użytku budynku Krakowskiego Domu Technika przy ul. Straszewskiego 28. Jej otwarcie odbędzie się 05 lipca 2017 r. o godz. 18:00. Część ta zostanie wyeksponowana na Plantach przed Uniwersytetem Jagiellońskim, od strony ulicy Szewskiej i obejmować będzie treści związane z budynkiem Krakowskiego Domu Technika wraz z jego inicjatorem prof. Gustawem Steingraberem – ówczesnym przewodniczącym Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, oraz prof. Sławomirem Odrzywolskim – autorem projektu budynku.

Materiał do wystawy jest opracowywany przez zespół merytoryczny z udziałem Komisji Historycznej, działającej przy Krakowskiej Radzie FSNT NOT, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Historii Fotografii, Archiwum Narodowego, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz inżynierów budownictwa. Nad całością pieczę trzyma Pani dr Kamila Follprecht – z-ca Dyrektora Archiwum Narodowego oraz kustosz wystawy – Pan dr inż. arch. Robert Gaweł z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.